Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario xuống đến mức thấp nhất trong 2 tuần.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 26 tháng 7, thì trong ngày chúa nhật trước đó số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario xuống còn 119 người, và đây là con số người nhiễm trong 1 ngày ở tỉnh bang này ở mức thấp nhất trong vòng 2 tuần qua.
Trong số 119 người bị nhiễm có 22 người ở Toronto, 15 người ở thành phố Hamilton, 14 người ở Waterloo và 13 người ở vùng Peel.
Trong vòng 7 ngày qua từ ngày 20 tháng 7 cho đến ngày 26 tháng 7, chỉ có thêm 24 người chết vì covid ở tỉnh bang Ontario.
Số bệnh nhân bị covid và phải nằm trong các bệnh viện của tỉnh bang Ontario xuống còn có 131 người, so với con số trên 500 người trong những ngày cuối tháng 6.
Như thế sau 10 ngày được mở cửa ở giai đoạn 3, số người nhiễm covid không gia tăng và giúp gây những hy vọng là tỉnh bang Ontario đã kiềm chế được sự bành trướng của loài covid nhất là loại biến thể delta.
Tính đến ngày chúa nhật 25 tháng 7, có trên 80.4 phần trăm những cư dân ở tỉnh bang Ontario trên 12 tuổi được chủng ngừa 1 mũi thuốc và 66.7 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc.

Tin tức khác...