Công chức nghỉ bệnh nhiều hơn những người bình thường.

Ottawa: Một bản tường trình của tổ chức  the Canadian Taxpayers Federation (liên đoàn những người thọ thuế Canada) thì các công chức ở Canada đã nghỉ bệnh nhiều hơn những ngừoi làm việc cho các hãng xưởng tư nhân.

Liên đoàn những người thọ thuế Canada đã dùng các dữ kiện của sở Thống Kê Canada, để cho thấy là  trong năm 2016, trung  bình một người làm việc cho các hãng xưởng tư nhân nghỉ bệnh 6.8 ngày trong năm, trong khi giới công chức trung bình nghỉ bệnh 11.2 ngày.

Theo ông Aaron Wudrick, giám đốc của liên đoàn những người thọ thuế Canada thì có những “tò mò” về sự khác biệt về số ngày bị bệnh giữa những người làm việc cho các công ty tư và các công chức.

Cũng theo ông Wudrick thì  các công chức liên bang cũng như các tỉnh bang đã  càng ngày càng bệnh nhiều hơn hàng năm?

Một bản tường trình của tổ chức tham vấn Fraser Institute phổ biến vào tháng chạp năm 2016,  cũng cho thấy sự khác biệt  về số ngày nghỉ vì lý do cá nhân ( personal reasons) của giới công chức và những người làm việc bình thường. Trong năm 2015, những công chức xin nghỉ trung bình 13 ngày cho những lý do cá  nhân như đi khám bác sĩ, đi nha sĩ..v.v. trong khi  những người làm việc cho các công ty tư xin nghỉ trung bình 8 ngày cho những lý do cá nhân.

Các công chức tỉnh bang Quebec là những người xin nghỉ bệnh nhiều nhất so với công chức ở các tỉnh bang khác: trung bình một năm công chức tỉnh bang Quebec xin nghỉ bệnh 14.4 ngày.

Theo luật sư Jason Beeho ở Toronto thì sự khác biệt cho thấy những công chức có thể đã lạm dụng việc cho nghỉ bệnh này.

Tin tức khác...