Con trâu nước già nhất ở Bắc Mỹ

San Francisco: Trong ngày đầu năm dương lịch 2016, sở thú thành phố San Francisco đã ăn mừng sinh nhầt một con trâu nước (rhinoceros) thứ 45 với bánh sinh nhật cho con trâu nước này làm bằng hai thứ lúa mạch oats và molasses.

Con trâu nước có tên là Elly được xem là con trâu nước già nhất ở Bắc Mỹ với số tuổi đời 45.

Thật sự không ai biết tuổi thật của con trâu nước này, vì nó sinh ra trong rừng rú, nhưng con trâu nước Elly đã ở trong sở thú San Francisco từ tháng 4 năm 1974.

Trong những năm sống trong sở thú, con Elly đã sinh 14 đứa con, giúp thêm phần bảo tồn nòi giống của loài trâu nước: hiện chỉ còn khoảng tử 3 ngàn cho đến 5 ngàn con trâu nước trên toàn thế giới.

Hiện có khoảng 60 con trâu nước trong các sở thú ở Bắc Mỹ.

Những con trâu nước sống trong rừng, chỉ sống chừng 20 năm là cao

Tin tức khác...