Cơn sốt xin tỵ nạn ở Canada của những người Phi Châu.

ông Ahmed Omar

Mexico City: Đài truyền hình CBC trong hôm thứ bảy ngày 18 tháng hai, đã gửi phóng viên đến Mễ Tây Cơ để phỏng vấn một số những người Phi Châu, đến Mễ Tây Cơ hay các xứ Nam Mỹ bằng máy bay, và từ đây họ tìm cách lén qua biên giới Mỹ, tìm phương tiện đến và vượt qua biên giới Canada xin tỵ nạn.

Hiện nay với những ngăn cấm ở các  xứ Âu Châu  cũng như những khắt khe của chính quyền Mỹ trong việc thâu nhận người tỵ nạn, thì Canada đối với những người tỵ nạn ở khắp nơi trên thế giới, nhất là ở các xứ Phi Châu, là một  “Thiên Đàng”

Các phóng viên đài CBC đã phỏng vấn ông  Ahmed Omar, một người Somalie đã tìm đường đến Mễ Tây Cơ, và đang tìm cách vượt biên  giới giữa Mỹ và Mễ Tây Cơ, để vào Mỹ và sau đó đến biên giới Canada xin tỵ nạn.

Ông Omar, năm nay 30 tuổi, đã nói với các phóng viên đài CBC là ông ta là một người không có quê hương. Ông Omar đã bắt đầu cuộc vượt biên từ tháng 8 năm 2016 với mục  tiêu là tìm cách đến được Canada.

Trong những năm trước, thì mục tiêu của đa số những người Phi Châu như ông Omar là Hoa Kỳ. Tuy nhiên từ khi ông Trump là tổng thống Mỹ, thì mục tiêu của những người muốn xin tỵ nạn này là Canada.

Các phóng viên đài CBC đã phỏng vấn hàng chục người  như ông Omar tại hai thành phố Mễ Tây Cơ và Tapachula ở Mễ.

Những người này từ nhiều quốc gia đến như Somalie,Ethiopia, Bangladesh, Nepal, Yemen, Ghana..v.v.

Họ đến  các quốc gia Nam Mỹ bằng cách đi bộ, xe bus, thuyền và xe lửa qua hàng loạt các quốc gia như Peru, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica , Guatemala trước khi đến Mễ Tây Cơ.
Cuộc hành trình hàng ngàn cây số, kéo dài từ 3 cho  đến 5 tháng và chi phí lên đến cả 20 ngàn Mỹ kim, trước khi họ đến biên giới Mễ và Hoa Kỳ.

Ông Omar cho biết ông ta từ  Phi Châu qua Ba Tây bằng máy bay với thông hành du lịch.Từ Ba Tây ông ta đã đi qua 9 quốc gia Nam Mỹ trong vòng  3 tháng, trước khi đến Mễ Tây Cơ.

Ông Omar cho biết ông ta là người da đen, theo đạo Hồi và là người Somalie thì không cách chi ông ta được Hoa Kỳ thu nhận.

Tin tức khác...