Con số kỷ lục sinh viên da đen được nhận vào trường đại học y khoa Toronto

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 2 tháng 6, trong niên khóa mùa thu năm nay 2020, trong số các tân sinh viên được nhận vào năm đầu của trường y khoa đại học Toronto, có đến 24 tân sinh viên là những người da đen, những sinh viên sẽ tốt nghiệp bác sĩ vào năm 2024.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của trường đại học y khoa Toronto, mà số sinh viên da đen đã được thâu nhận vào năm đầu nhiều đến như thế!

Tin tức khác...