Các tiểu thương trong thành phố Toronto đóng ván xung quanh tiệm, phòng ngừa bị cướp tương tự như ở Mỹ

Toronto: Trong khi tình hình ở thành phố Toronto vẫn còn yên tĩnh, không có những cuộc biểu tình chống kỳ thị như đang diễn ra ở các thành phố Hoa Kỳ, nhưng chủ nhân của nhiều cơ sở thương mại trong thành phố Toronto, đã cho đóng ván bao quanh tiệm, phòng hờ có những cuộc biểu tình bạo động, xen lẫn với cướp của diễn ra.
Trong hôm thứ hai ngày 1 tháng 6, người ta thấy những nhân công bận rộn đóng ván che những cửa kính của khu thương xá Hudson’s Bay và Sask Fifth Avenue trên đường Queen Street West và tiệm Best buy trên đường Dundas và Bay Streets.
Chủ nhân các cửa tiệm trong thành phố Toronto đã đề phòng những nhóm cướp, lợi dụng những cuộc biểu tình, để đập phá các cửa tiệm, cướp đồ đạc như trường hợp đã xảy ra ở Mỹ, sau vụ cảnh sát trấn gối khiến một người da đen bị chết ở tiểu bang Minnesota những ngày qua.

Tin tức khác...