Con đại thử Willie đã chết ở tuổi 13.

Wiarton, Ontario: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ tư ngày 20 tháng 9, con đại thử (groundhogs) Willie được nuôi ở thị trấn Wiarton, tỉnh bang Ontario đã qua đời ở tuổi 13.

Đây là số tuổi khá lớn, so với  tuổi thọ trung bình của những con  đại thử sống ngoài thiên nhiên chỉ có 4 tuổi.

Giới chức trong chính quyền thị trấn Wiarton cho biết để tưởng niệm, họ sẽ cho dựng một bức tượng hình con  đại thử này ở công viên  Bluewater trong thành phố.

Trong bản công bố, giới chức thị trấn Wiarton cho là  con Willie trong 13 năm đã phục vụ  thị trấn, tỉnh bang Ontario và Canada  qua những lần tiên đoán về mùa đông dài hay ngắn, trong những ngày  gọi là  “Groundhog Day” hàng năm.

Tại Bắc Mỹ, người ta nuôi ba con đại thử ở ba thành phố ở các tiểu bang Pensylvania ở Hoa Kỳ, con Willie ở tỉnh bang Ontario và một con đại thử thứ ba ở tỉnh bang Nova Scotia.

Hàng năm  vào những ngày cuối mùa đông, vào ngày 2 tháng 2, hàng dài người khăn đóng áo dài, lũ lượt đến xem  những tiên đoán về ngày tháng còn lại của mùa đông.

Theo triền thuyết thì nếu con đại thử  tỉnh dậy trong ngày 2 tháng 2, chạy ra khỏi chuồng và lúc đó trời không có nắng, thì mùa xuân sẽ đến sớm. Còn nếu khi con đại thử chạy ra khỏi chuồng, trời nắng và con đại thử thấy  được cái bóng của nó, thì mùa đông sẽ kéo dài thêm 6 tuần nữa.

Có lẽ vì mùa đông ở Bắc Mỹ quá dài cho nên ngừoi ta phải tìm một hy vọng nào đó là mùa xuân sẽ đến sớm và hy vọng đó là nhờ vào  sự “tiên đoán ” của những con đại thử?

Cách tin tưởng này có chính xác không?thì theo những kết quả của quá khứ  sự chính xác là  tỷ lệ 50 trên 50.

More Stories...