Coi chừng bị kẻ gian ăn cắp mật mã thẻ tín dụng khi trả tiền tắc xi.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 18 tháng giêng, cảnh sát thành phố Toronto đã buộc 4 người đàn ông, một phụ nữ và một thiếu niên về những tội danh ăn cắp mật mã thẻ tín dụng,để lấy tiền của các nạn nhân.
Cách lường gạt của chúng như sau: những tên này là những tài xế tắc xi hay xe uber, và khi khách hàng trả tiền bằng thẻ tín dụng, chúng sẽ đưa máy cho nạn nhân bỏ số mật mã vàp , và chúng đã thiết lập sẵn để khi máy cà vào thì máy không chịu nhận.
Kẻ gian yêu cầu đưa máy để chúng sửa lại: chúng sẽ ăn cắp mật mã, và tráo thẻ tín dụng của khách hàng bằng 1 thẻ giả.
Sau đó, chúng ra máy ATM ở ngân hàng, dùng thẻ thật và số PIN ăn cắp được rút tiền ra từ ngân hàng.
Theo sự khuyến cáo của cảnh sát thì khi đi xe tắc xi và trả tiền bằng thẻ tín dụng hay thẻ trả tiền (debit), thì khi nhận lại thẻ từ người tài xế, phải cẩn thận kiểm soát lại xem có đúng là thẻ của mình hay của thẻ giả?
6 nghi can bị buộc tội là Alex Ghakhar, 22, và Adam Ghakhar 22, Mohammad Sarwar, 25, Tracy Begley, 48, và một thiếu niên 16 tuổi.

Tin tức khác...