Ảnh hưởng của việc chính quyền Mỹ đóng cửa, lan tràn qua Canada.

Toronto: Những người Canadians sống dọc theo biên giới Canada và Hoa Kỳ đã lo lắng vì những ảnh hưởng của việc đóng cửa chính quyền Mỹ trong đời sống của những người này trong những ngày sắp tới.
Tuy nhiên theo ý kiến của ông Barry Choi, một chuyên gia về du lịch ở thành phố Toronto, thì chúng ta phải chịu thôi, không làm gì được.
Cuộc đóng cửa một phần của chính quyền Mỹ đã bắt đầu từ ngày 22 tháng chạp và kéo dài cho đến nay và là cuộc đóng cửa chính quyền Mỹ lâu nhất từ trước đến nay.
Theo ông Choi thì nhiều khách hàng đã tìm cách thay đổi chương trình du lịch, mà phải bay qua Mỹ, bằng cách phải ra phi trường sớm hơn, tránh bị trễ giờ hay đổi nơi đến hoặc hủy bỏ luôn chuyến du lịch.
Cũng theo ông Choi thì những sự chậm trễ thường xảy ra ở những phi trường lớn: như có ngày những hành khách đi qua Mỹ qua phi trường Pearson ở Mississauga phải chờ 4 tiếng đồng hồ khi qua trạm kiểm soát của cơ quan an ninh biên giới Hoa Kỳ, trong khi các hành khách qua phi trường ở Calgary lại không bị trì trệ.
Ông Choi cũng cho biết việc qua biên giới Mỹ bằng đường bộ đã không có những trễ nãi.
Cũng theo ông Choi, để tránh việc trì trệ vì việc chính quyền Mỹ đóng cửa, người ta có thể thay vì qua Mỹ du lịch, thì du lịch ở tại Canada hay qua Mễ Tây Cơ.
Tổng thống Trump đã không chịu ký vào dự thảo cho phép chính quyền Mỹ mượn thêm tiền, nếu hạ viện Mỹ không đồng ý cho ông thêm 5.7 tỷ dollars để hoàn thành việc xây một bức tường biên giới với Mễ Tây Cơ: lời hứa mà ông ta đã hứa khi ra tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016.

Tin tức khác...