Có thêm những chỗ nội trú trong trường y khoa quân y, cho các bác sĩ y khoa vừa tốt nghiệp.

Ottawa: Nữ bác sĩ Baillie Redfern, 29 tuổi, vừa tốt nghiệp trường y khoa Canada, và không kiếm được chỗ làm bác sĩ nội trú trong bệnh viện.
Tân bác sĩ Redfern là một trong số 115 bác sĩ vừa tốt nghiệp ở Canada đã không kiếm được chỗ nội trú.
Tưởng cũng nên nói thêm là một bác sĩ tốt nghiệp ở Canada, sau 8 năm học: 4 năm ở cấp cử nhân và 4 năm ở trường y khoa, và muốn hành nghề thì phải qua một thời gian được các bệnh viện nhận làm nội trú.
Thời gian nội trú cũng thay đổi tùy ngành học: một bác sĩ gia đình chỉ cần nội trú 2 năm, trong khi một bác sĩ chuyên môn như bác sĩ mổ tim , phải nội trú thêm ít nhất là 5 năm nữa.
Mới đây theo những tin tức công bố hôm thứ hai ngày 14 tháng 5, thì nữ bác sĩ Redfern cùng một số đồng nghiệp có hy vọng được nhận vào nội trú quân y.
Trường quân y Canada sẽ thâu nhận 60 tân bác sĩ và huấn luyện thành những bác sĩ gia đình, phục vụ ở các trại binh trên toàn Canada.
Các bác sĩ quân y sẽ được huấn luyện về ngành bác sĩ gia đình ở các trường y khoa ở Canada với sự tài trợ của bộ quốc phòng.
Những bác sĩ quân y sẽ phải ở trong hạn tuổi nhỏ hơn 47 tuổi, phải qua các kỳ sát hạch về sức khỏe, và khi ra trường phải làm việc cho quân lực Canada một thời hạn tối thiểu 4 năm.
Các bác sĩ quân y được trả lương theo cấp bậc và thường là ít lương hơn những bác sĩ dân y, nhưng bù lại họ có tiền hưu bổng rất hậu hĩnh.

Tin tức khác...