Có thêm 19,400 công ăn việc làm trong tháng 3

Ottawa: Theo những loan báo của sở Thống Kê Canada vừa công bố hôm thứ sáu ngày 7 tháng 4, thì trong tháng 3 vừa qua, đã có thêm 19,400 công ăn việc làm mới tạo ở Canada, so với những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh là chỉ có thêm khoảng 5,930 công ăn việc làm mới.

Tuy có thêm những công ăn việc làm, nhưng  tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 ở Canada lại gia tăng từ mức 6.6 phần trăm lên 6.7 phần trăm. Theo sự giải thích của các chuyên gia tài chánh thì sự gia tăng của mức thất nghiệp là vì số người đi tìm việc gia tăng.

Tỷ lệ  6.6 phần trăm là mức  thất nghiệp thấp nhất ở Canada từ tháng 10 năm  2008 cho đến nay.

Riêng ở tỉnh bang Alberta, mức thất nghiệp vẫn cao và ở mức 8.4 phần trăm.

Trong ba tháng đầu năm nay, đã có thêm trên 70 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada.

Trong khi đó tại Hoa Kỳ, số công ăn việc làm mới trong tháng 3 chỉ ở mức có 98 ngàn công việc, thấp hơn những con số ước đoán 180 ngàn công việc của các chuyên gia.

 

Tin tức khác...