Cơ quan bầu cử tỉnh bang Ontario đang tuyển thêm nhân viên cho cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang.

Toronto: Chỉ còn 2 tuần nữa là cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario diễn ra, nhưng cơ quan bầu cử tỉnh bang Ontario vẫn chưa tuyển mộ được đủ nhân viên cho cuộc bầu cử này: cơ quan này vẫn cần thêm từ 50 cho đến 100 nhân viên cho 25 địa điểm bầu cử.
Cử tri có thể đi bầu trước trong những ngày từ ngày 26 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5. Ngày bầu cử là ngày 7 tháng 6 và phòng phiếu sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối.
Trong kỳ bầu cử nghị viện tỉnh bang sắp đến, cơ quan bầu cử tỉnh bang Ontario mướn trên 55 ngàn nhân viên làm việc cho cuộc bầu cử này, nhờ vào những kỹ thuật cao kỹ mới. Trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang năm 2014, cơ quan bầu cử tỉnh bang Ontario đã phải mướn đến 77 ngàn người.
Những người muốn xin việc thì phải ít nhất 16 tuổi và được trả lương từ $15.60một giờ cho đến $26 một giờ.

Tin tức khác...