Có quá sớm cho việc bầu lại quốc hội liên bang?

Ottawa: Theo kết quả cũa một cuộc thăm dò dân ý mới đây của tỗ chức thăm dò dân ý Leger cho cơ quan truyền thông Postmedia thì phần lớn những người Canadians được hỏi ý kiến đã cho là thủ tướng Trudeau đã cho bầu lại quốc hội liên bang quá sớm.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý phổ biến hôm thứ ba ngày 24 tháng 8, thì 70 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho là vì đại dịch, thủ tướng Trudeau nên chờ ít nhất cho đến năm sau, 2022 mới nên tổ chức bầu cử lại.
Nhiệm kỳ của các dân biểu trong quốc hội khóa 2019 sẽ không mãn nhiệm cho đến năm 2023.
Cũng theo kết quả của cuộc thăm dò này thì đa số những người được hỏi ý kiến cũng cho là thủ tướng Trudeau tính nắm lấy cơ hội ( power grab) để có thể thành lập một chính quyền mới với đa số ghế.
Tuy nhiên “chủ nghĩa cơ hội” cũng có thể làm hại cho đảng cầm quyền Tự Do, nếu số người bầu cho đảng Tự Do sút giảm?
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Nanos cho đài truyền hình CTV và báo Globe and Mail thì số người ủng hộ hai đảng Tự Do và Bảo Thủ ngang ngửa nhau: 33.5 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do và 33.2 phần trăm ủng hộ đảng Bảo Thủ.
Trong khi theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức Leger thì 33 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do và 31 phần trăm ủng hộ đảng Bảo Thủ: một tân chính quyền với thiểu số ghế có thể được bầu ra và bây giờ thì còn quá sớm để tiên đoán tân chính quyền mới thuộc đảng Tự Do hay thuộc đảng Bảo Thủ?

Tin tức khác...