Có những sinh viên “đói” ở trong các trường đại học Mỹ.

New Jersey:  Vào tháng tư vừa qua, ban giám đốc  của trường đại học Montclair State đã cho thiết lập một quầy thực phẩm trong hành lang của trung tâm sinh viên, sau khi được biết nhiều sinh viên của trường này đã đói, vì không có tiền mua thực phẩm.
Trung bình một ngày có 33 sinh viên vào quầy cho thực phẩm miễn phí này. Các sinh viên đã lấy những loại thực phẩm như bánh mì, cereal, sữa, spaghetti, những  rau cỏ đóng hộp, cũng như các vật dụng cá nhân như thuốc gội đầu, xà bông..

Tuy không có những công bố chính thức, nhưng những quầy thực phẩm miễn phí dành cho sinh viên, đã gia tăng gấp bốn lần trong vòng 2 năm qua: hiện có 398 trường đại học và cao đẳng ở Mỹ đã có  quầy thực phẩm cho sinh viên.

Một số trường đại học ở Canada như đại học York, đại học Toronto cũng có quầy thực phẩm cho sinh viên.

Tuy nền kinh tế Mỹ đã phát triển trở lại, nhưng chi phí đại học vẫn tiếp tục tăng cao hơn mức gia tăng lợi tức.

Trong vòng năm năm qua, chi phí ở các trường đại học công lập Mỹ gia tăng  10 phần trăm, chi phí của các trường đại học tư gia tăng 12 phần trăm, trong khi lợi tức của các gia đình Mỹ chỉ gia tăng có 7 phần trăm.

Một cuộc thăm dò dân ý mới đây, cho thấy là 48 phần trăm những sinh viên Mỹ được hỏi ý kiến, đã cho biết là họ không đủ thực phẩm trong vòng 30 ngày qua.

Điều này cho thấy những sinh viên Mỹ là những người đói nhất so với những người khác: một cuộc thăm dò dân ý khác cho thấy chỉ có 14 phần trăm những gia đình Mỹ đã không cảm thấy an toàn thực phẩm.

 

Tin tức khác...