Có người may mắn trúng số độc đắc 60 triệu dollars

Toronto:Theo những tin tức vừa công bố, một vé số trúng lô độc đắc của loại LottoMax đã được bán ra trong tỉnh bang Ontario.

Cuộc xổ số LottoMax kỳ này diễn ra vào ngày thứ sáu 25 tháng 12 với lô độc đắc 60 triệu và 35 lô trúng, mỗi lô 1 triệu dollars.

Theo những kết quả sơ khởi, vé trúng lô độc đắc 60 triệu đã bán ra ở trong tỉnh bang Ontario.

Trong số 35 lô mỗi lô 1 triệu, có 11 vé trúng đơn và 2 vé khác trúng 1 triệu dollars với 4 vé số cùng mang những số trúng. Trong số những vé này 8 vé trúng 1 triệu ở tình bang Ontario, 3 vé ở tỉnh bang Quebec, 3 vé ở tỉnh bang B.C. và một vé ở vùng miền tây.

Vé số trúng độc đắc kỳ này có các số 5,8,9,12,22,39,45 và số bonus là 38

Kỳ xổ LottoMax kế tiếp với lô độc đắc xuống còn 32 triệu dollars

More Stories...