Có người may mắn trúng lô độc đắc 55 triệu dollars.

Toronto: Có một người hay một nhóm người may mắn ở tỉnh bang Ontario, trúng lô độc đắc 55 triệu dollars, của loại vé Lotto Max xổ vào ngày thứ sáu 5 tháng 4 vừa qua.
Trong số 11 lô mỗi lô trúng 1 triệu dollars, có 2 lô có người trúng: một vé bán ra ở tỉnh bang Ontario và một vé bán ra ở vùng Đại Tây Dương.
Như thế lô độc đắc của loại vé Lotto Max kỳ tới sẽ ở mức 16 triệu dollars.
Vé trúng lô độc đắc kỳ này có các số 1,2,16,21,23,25, 28 và số bonus là 48.

Tin tức khác...