Công ăn việc làm ở Canada sút giảm

Ottawa: Theo sở thống kê Canada thì trong tháng 3 vừa qua, Canada mất đi 7,200 công việc.
Như thế sau 6 tháng liên tiếp có số công ăn việc làm gia tăng, trong tháng 3 vừa qua, đã có những người phải mất việc ở Canada.
Tuy nhiên theo sở thống kê Canada thì tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 trên toàn quốc, vẫn ở mức 5.8 phần trăm.
Được biết trong 6 tháng tính đến cuối tháng 2 năm nay, đã có thêm khoảng 300 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada.
Theo nhận xét của ông Brian DePratto, kinh tế gia thâm niên của ngân hàng Toronto Dominion thì ông không nghĩ là chiều hướng phát triển kinh tế của Canada vẫn còn mạnh mẽ, sau khi có những sút giảm về số công ăn việc làm xảy ra trong tháng 3 vừa qua.
Nhiều kinh tế gia khác là nền kinh tế Canada sẽ giảm bước tiến, nhưng sẽ không bước vào vòng suy thoái?

Tin tức khác...