Có người may mắn trúng lô độc đắc 60 triệu dollars.

Toronto: Trong cuộc xổ số Lotto Max vào ngày thứ sáu 6 tháng giêng, đã có một vé trúng lô độc đắc 60 triệu, được bán ra ở tỉnh bang Quebec và người ta không biết là do một cá nhân hay một nhóm người cùng mua.

Ngoài ra trong số 42 lô, mỗi lô trúng 1 triệu dollars, cũng có 18 lô đã có người trúng ở trên toàn Canada.

Như thế lô độc đắc của loại xổ số Lotto Max trong kỳ tới, ở mức 34 triệu dollars.

Tin tức khác...