Có người may mắn trúng độc đắc 758.7 triệu Mỹ kim

Watertown, Massachusetts:Trong hôm thứ tư ngày 23 tháng 8, có người may mắn trở thành người rất giàu có, sau khi một vé số trúng lô độc đắc  của loại vé Powerball đã được bán ra, ở một tiệm chạp phô, Handy Variety trong thành phố Watertown, tiểu bang Massachusetts.

Vé số  trúng có mang những số 6,7,16,23, 26 và số Powerball là 4.

Đây là lô độc đắc  lớn hàng thứ nhì ở Mỹ đã có người trúng, từ trước đến nay.

Tuy trúng 758.7 triệu Mỹ kim, nhưng sau khi trả thuế, người may mắn chỉ lãnh về khoảng 300 triệu Mỹ kim.

Tin tức khác...