Có nên duy trì việc thay đổi giờ hàng năm ?

Toronto:Ngày chúa nhật 12 tháng 3 vừa qua, phần lớn những cư dân ở Bắc Mỹ đã phải thay đổi giờ: theo đúng cách tính giờ gọi là “Daylight Saving Time”, người ta đã phải vặn đồng hồ sớm thêm 1 giờ. Mất đi một giờ ngủ, và nhiều người còn quên không sửa đồng hồ, nên đã trễ hẹn nếu có, trong ngày chúa nhật.

Việc thay đổi giờ này, theo các giới chức của chính quyền của Mỹ và Canada, là để tiết kiệm: người ta sẽ tiết kiệm được những chi phí phải thắp đèn đường ở các thành phố Bắc Mỹ.

Tuy nhiên việc thay đổi này cũng gây những ảnh hưởng cho bộ máy sinh học của con người, cứ phải thay đổi những sinh hoạt thường ngày hàng năm.

Theo  giáo sư môn tâm lý Roger Godbout của trường đại học Montreal thì việc sử dụng “Daylight saving time” là một nguyên nhân gây bệnh.

Cũng theo lời giải thích của giáo sư Godbout thì những thay đổi  giờ giấc sẽ làm thay đổi thói quen của giấc ngủ và đến đồng hồ  sinh học ( internal clocks) của nhiều người và dẫn đến những hậu quả bệnh tật khác như bệnh đau tim.

Theo những thống kê, thì hàng năm vào ngày mà người ta phải thay đổi giờ giấc cho phù  hợp với giờ Daily Saving thì số  người bị bệnh đau tim gia tăng, số tai nạn xe cộ và tai nạn nghề nghiệp xảy ra ở những chỗ làm gia tăng.

Hiện nay trên thế giới có các quốc gia  dùng “Daily Saving time” như Hoa Kỳ,Đức, Anh, Canada.

Nhiều vùng ở Canada không sử dụng giờ thay đổi và đó là phần lớn tỉnh bang Saskatchewan,  một số cộng đồng ở tỉnh bang B.C., vùng tây bắc tỉnh bang Ontario, Quebec và Nunavut.

 

Tin tức khác...