Có ít nhất 4 người chết vì nạn cháy rừng đang diễn ra ở Úc Đại Lợi

Sydney: Khi những đám cháy ở tiểu bang California, Hoa Kỳ đã được dập tắt, khi mùa đông bắt đầu ở Bắc Mỹ, thì cũng là lúc mùa hè đang diễn ra ở Tây Bán Cầu với những đám cháy rừng đang tàn phá miền nam nước Úc.
Tính đến ngày thứ tư 13 tháng 11, có ít nhất 4 người là nạn nhân của những đám cháy rừng ở Úc.
Hiện nay có trên 1 ngàn lính cứu hỏa đang chiến đấu ngăn cản 60 đám cháy rừng đang diễn ra ở tiểu bang New South Wales.
Theo tổ chức World Meteorological Organization thì những thay đổi môi trường đã tạo ra những đám cháy rừng ở Úc trong tình trạng khẩn cấp nguy ngập.

Tin tức khác...