Có đến 14 thiếu nhi gốc Canada là con của những tay súng của nhóm khủng bố cuồng tín ISIS.

London, Anh: Theo bản nghiên cứu của tổ chức the International Centre for the Study of Radicalization, phổ biến hôm thứ hai ngày 23 tháng 7, thì có trên 4,600 những trẻ em có liên quan, hay bố mẹ là những kẻ khủng bố cuồng tín trong nhóm ISIS, và trong số này có 14 thiếu nhi gốc Canada.
Tổ chức nghiên cứu quốc tế vừa kể,cũng kêu gọi những quốc gia gồm cả Canada, thâu nhận lại những đứa trẻ này, tìm cách dạy dỗ chúng,để tránh di họa cho tương lai.
Tổ chức này lo sợ là những đứa trẻ sống trong những nơi chứa đầy hận thù tôn giáo, sẽ bị nhiễm những căm thù này, và sau này khi chúng lớn lên, chúng có quyền trở lại Canada hay các quốc gia mà chúng có quốc tịch, và có thể sẽ gây ra những vụ giết người hàng loạt mà các giới chức an ninh không thể kiểm soát hết được.

Tin tức khác...