Có cần quỹ hưu cá nhân RRSP khi về hưu?

Một người phụ nữ có tên là Rita đã đặt câu hỏi với báo Money Sense là bà ta có cần đến quỹ hưu cá nhân RRSP khi về hưu?

Khi về hưu, một người Canadian có hai loại tiền trợ cấp đến từ chính phủ là tiền hưu bổng công (CPP) và tiền già (OAS).
Một người sẽ lãnh tiền hưu công CPP tối đa khi đi làm và đóng thuế từ 39 năm trở lên.
Một người sinh sống ở Canada ít nhất 40 năm trong thời gian từ 18 tuổi cho đến 65 tuổi, và khi đến tuổi 65, sẽ lãnh được tiền già tối đa.
Nếu “net imcome” của người này trong năm trên $75,910 trong năm 2018, thì số tiền già lãnh được sẽ bị trừ bớt đi: mỗi dollars trên mức $75,910 thì tiền già OAS sẽ bị bớt đi 15 xu.
Theo báo Money Sense thì tiền hưu công và tiền già tối đa mà một người trên 65 tuổi được lãnh hàng năm là $20,770. Tuy nhiên cũng theo báo Money Sense thì một người trên 65 tuổi, số tiền già và tiền hưu công mà người này lãnh chỉ ở mức $15,159 một năm.
Theo thống kê của sở Thống Kê Canada thì vào năm 2016, chi phí của một cặp vợ chồng người lớn trên 65 tuổi ở Canada là $58,121.
Với một cặp vợ chồng như hai ông bà Rita, thì số tiền hưu và tiền già họ lãnh được khoảng $30,318, thiếu hụt so với số chi phí trung bình ước tính.
Nhiều người làm cho các công ty lớn như công ty Bell Canada, các ngân hàng lớn, khi về hưu họ còn có tiền hưu tư từ các công ty, các ngân hàng mà số tiền hưu tư có thể còn nhiều gấp đôi, gấp ba số tiền hưu công.
Một lợi điểm khác của những người về hưu ở Canada so với những người cùng tuổi ở Mỹ, là họ không phải mua bảo hiểm y tế hàng năm, và đây cũng là một số tiền lớn cho ngân sách của những người về hưu.
Chính quyền còn có một khoản trợ cấp gọi là tiên bù GIS cho những người có lợi tức quá thấp.
Thêm nữa “liệu cơm gắp mắm” , nếu không có dư tiền thì không chi tiêu nhiều.
Nhiều người lớn tuổi cũng đi làm bán thời gian để kiếm thêm tiền.
Tiền bỏ vào quỹ hưu RRSP có lợi nhất cho những người có lợi tức cao khi còn đi làm: đây là một cách cắt giảm thuế: bỏ tiền vào quỹ hưu RRSP khi lương cao, và lấy ra khi về hưu thì mức thuế sẽ thấp hơn là thời gian còn đi làm.
Báo Money Sense cho là với những người có lợi tức thấp, việc bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA xem ra có lợi hơn so với việc bỏ tiền vào RRSP, vì lúc lấy tiền ra khỏi quỹ TFSA, số tiền này không bị đánh thuế.

Tin tức khác...