Có an toàn cho việc du lịch qua Hoa Kỳ?

Toronto: Theo  một bản  thăm dò dân ý   của    Yahoo và  tổ chức thăm  dò dân ý  Maru vừa  được phổ biến thì  đa số những người  Canadians  đã không  cảm  thấy an toàn nếu   qua du lịch  ở Hoa Kỳ  trong thời gian này.

73 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến  đã cho là   hiện nay chưa có an toàn cho việc du lịch qua  Hoa Kỳ,  và số  người cho là du lịch qua Canada  an toàn chỉ có   27 phần trăm.

Cũng theo  kết quả các  cuộc thăm dò thì  phần lớn những người Canadians   đã chỉ   đi du lịch trong nội địa  Canada, tránh ra các  nước ngoài kể cả Hoa Kỳ.

Theo kết quả  của cuộc thăm  dò  dân ý của  tổ chức Maru phối hợp với mạng Yahoo,  thì 51 phần trăm những người  Canadians  được  hỏi  ý kiến không dự  định đi  đâu trong vòng  6 tháng sắp  tới, 35 phần trăm số người này cho biết  sẽ  đi  du lịch trong nội địa  Canada,  9  phần trăm dự  định đi  du lịch các quốc gia khác  không phải Hoa Kỳ, và   5  phần trăm số người  được hỏi ý kiến  dự  định qua Mỹ.

Trong ngày thứ hai 2 tháng 8 vừa qua, bác sĩ  Rochelle Walensky, giám  đốc  trung tâm  kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã lên tiếng báo  động là số    người Mỹ bị nhiễm covid   đã  gia tăng:  số người Mỹ  bị nhiễm covid  một ngày, tính theo số  trung bình trong 1  tuần   đã gia tăng cao hơn con số  người nhiễm covid   vào  mùa hè năm ngoái  2020, khi mà  Hoa Kỳ chưa có  đủ thuốc chủng ngừa.

Số người Mỹ  nhiễm covid  trung bình trong ngày thứ sáu  30 tháng 7 vừa qua là   72,790  người cao hơn con số   trung bình 68,700 một ngày trong mùa hè năm ngoái.

Điều này cho thấy việc du lịch  qua Mỹ cho  những người  Canadians, dù là    những người   đã  được chủng ngừa hoàn toàn, không an toàn.

Tin tức khác...