Chương trình Cà phê cùng cảnh sát Houston

Hôm 26/9, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, cảnh sát Houston tổ chức buổi uống cà phê với cộng đồng người Việt Houston để trao đổi, giải quyết các thắc mắc của cư dân.
Chương trình mới thực hiện lần đầu tiên với cộng đồng người Việt, mọi người có dịp gặp gỡ thân mật với cảnh sát, để khi có việc gì xảy ra chúng ta mạnh dạn gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ.
Số điện thoại đồng hương VN gọi bất cứ lúc nào khi có việc cần giúp đỡ, tại văn phòng có nói tiếng Việt: 713 884 3131.
Bạch Cúc

Tin tức khác...