Chủ nhân một nhà hàng Việt ở Úc bị ra tòa về việc trả lương cho nhân viên quá thấp.

Tasmania, Úc Đại Lợi: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 24 tháng 8, chủ nhân của một nhà hàng Việt ở thành phố Tasmania, Úc Đại Lợi đã bị ra tòa về tội làm giấy tờ giả mạo, và trả lương quá thấp cho hai nhân viên là những người Việt không phải là thường trú nhân của nước Úc.
Theo bản cáo trạng thì chủ nhân của nhà hàng Vina Yummy Kitchen ở Sandy Bay là bà Xuân A Tran và ông Quang Manh Dong đã tuyển mộ hai nhân viên là bà Hai Trần và ông chồng của bà Hai là Khanh Nguyễn từ Việt Nam qua Úc làm việc cho nhà hàng Vina Yummy.
Theo kết quả cuộc điều tra thì trên giấy tờ, hai ông bà Hai Trần được trả lương trên 20 Úc kim một giờ,nhưng trên thực tế thì bà Hai chỉ được trả lương $8.50 một giờ trong khi ông chồng của bà chỉ được trả lương $9.50 một giờ. Trong khi tiền lương tối thiểu ở Úc là $18.45 một giờ.
Cuộc điều tra diễn ra sau khi bà Hai đã làm đơn khiếu nại lên cơ quan thanh tra lao động , The Fair Work Ombudsman, của chính quyền Úc vào năm 2019.
Cuộc điều tra của cơ quan thanh tra lao động kéo dài trong 16 tháng cho thấy là trong 4 năm làm việc cho nhà hàng Vina, hai ông bà Hai Trần và Khanh Nguyễn đã bị chủ nhân lấy bớt lương và số tiền bị lấy bớt lên đến trên 250 ngàn Úc kim.
Một điều éo le hơn nữa là bà Hai Trần là chị ( hay em) của bà chủ nhân Xuân

Tin tức khác...