Chó bị chết nóng trên xe, chủ hối hận tự tử chết

Calgary: 5 tháng trước đây, trong những ngày hè, ông Jeremy Quaile đã lạc mất con chó cưng của ông tên là Knightley. Ông đã không tìm ra nó trong nhiều ngày trời, và cuối cùng đã khám phá ra là ông đã bỏ quên con chó trong xe và nó đã chết nóng.
Vì cái chết của con chó, ông Quaile đã bị ra tòa nhưng không bị tù.
Hối hận vì đã làm chết con chó yêu, mới đây ông Quaile đã tự tử.
Ông Quaile là một di dân tứ xứ: ông sinh trưởng ở thành phố Toronto, có bằng cán sự cơ khí, và có việc làm ở Toronto. Vào những năm kinh tế suy thoái, 2008, ông Quaile mất việc và di chuyển đến Calgary kiếm việc làm. Tại thành phố Calgary ông ta không có gia đình thân nhân và chỉ có một vài người bạn.

Khi tin tức là ông Quaile để quên con chó trong xe, trong những ngày có sóng nóng khiến con chó này phải chết, thì dư luận quần chúng phẫn nộ.
Hàng trăm người đã phê bình về việc ông Quaile gây ra cái chết của con chó, và có người còn viết trên Facebook là ông Quaile này không đáng sống!
Có người còn viết là nếu gặp ông Quaile thì họ sẽ giết ông.
Những tin tức loan báo hôm 16 tháng 4 cho biết ông Quaile đã tự tử chết, hưởng dương 45 tuổi.
Cái chết của ông Quaile cũng gây ra những tranh luận là có phải cuộc sống hiện tại của người ta đã bị ảnh hưởng quá nặng nề trên những tin tức, những ý kiến của người khác trên mạng truyền thông?

Tin tức khác...