Chính quyền tỉnh bang sẽ tài trợ cho các sinh viên các trường cao đẳng, trong thời gian có cuộc đình công.

Toronto: Theo những tin tức  phổ biến hôm thứ sáu ngày 10 tháng 11, chính quyền tỉnh bang Ontario đã yêu cầu các trường cao đẳng trong tỉnh bang thiết lập một quỹ tài trợ cho các sinh viên gặp khó khăn về tài chánh, trong thời gian có cuộc đình công của  nghiệp đoàn các giáo sư của các trường cao đẳng.

Cuộc đình công của các giáo sư đã  kéo dài một tháng, có thể gây khó khăn cho các sinh viên, nhất là những sinh viên du học, vì các sinh viên này phải  ở lại trường lâu hơn,phải chi tiêu thêm về chi phí ăn ở..

Bà bộ trưởng giáo dục tỉnh bang Ontario cho biết là 24 trường cao đẳng trong tỉnh bang, sẽ thiết lập quỹ tài trợ cho sinh viên, lấy từ những số tiền mà các trường này không phải trả lương cho các giáo sư trong vòng 1 tháng qua, cùng những tiết kiệm  về các chi phí điều hành khác, trong thời gian có cuộc đình công.

Cuộc đình công của 12 ngàn giáo sư, cố  vấn, người hướng dẫn, nhân viên thư viện bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 cho đến nay, đã làm cho 500 ngàn sinh viên các trường cao đẳng này không được đi học.

 

More Stories...