Chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ trực tiếp điều hành hệ thống xe điện ngầm trong thành phố Toronto.

Toronto: Như những lời hứa của thủ hiến Doug Ford khi còn tranh cử vào nghị viện tỉnh bang Ontario, trong hôm thứ ba ngày 4 tháng 9, chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho biết là họ đang thi hành việc lấy lại quyền điều khiển hệ thống xe điện ngầm trong thành phố Toronto, từ chính quyền của thành phố.
Trong hôm thứ hai, chính quyền tỉnh bang Ontario đã bổ nhiệm ông Michael Lindsay, là cố vấn đặc biệt đặc trách về việc thay đổi này.
Theo lời phát ngôn viên của chính quyền tỉnh bang, thì việc trực tiếp kiểm soát hệ thống subway sẽ giúp chính quyền tỉnh bang trong việc điều hành những hệ thống chuyên chở công cộng toàn tỉnh bang một cách có hiệu quả.
Thủ hiến Ford đã hứa hẹn là ông sẽ cho thiết lập một hệ thống chuyên chở công cộng cho những khu vực đại đô thị, và không riêng gì chỉ có thành phố Toronto.
Theo những dự tính thì trong tương lai có những hệ thống xe lửa GO đi từ những thành phố bên ngoài như thành phố Windsor, thành phố Londo.. đến phi trường Pearson và đến trung tâm thành phố Toronto.
Như thế người ta có thể mua nhà sinh sống ở những vùng xa, mà vẫn có thể đi làm hàng ngày đến
trung tâm thành phố Toronto.

Tin tức khác...