Chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ không cho mở cửa “vòng đai xanh”

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 15 tháng giêng, chính quyền tỉnh bang Ontario dự định sẽ cho xây thêm nhà cửa trong khu vực “móng ngựa vàng” ( golden horseshoe), là vùng nam tỉnh bang Ontario bao gồm cả thành phố Toronto và chạy dài đến thành phố Niagara.\
Tuy nhiên phát ngôn viên của chính quyền tỉnh bang cũng xác nhận là chính quyền tỉnh bang sẽ không cho xây nhà cửa trong khu vực gọi là Greenbelt, vòng đai xanh ở tỉnh bang.
Vòng đai xanh là những khu vực rừng mà chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ không cho xây cất nhà cửa trong khu vực đó, nhằm bảo vệ môi trường và dành chỗ cho những thú rừng sinh sống.
Tưởng cũng nên nói thêm hiện có những nỗ lực tìm cách xây cất một nhà dưỡng lão cho cộng đồng những người Việt sinh sống ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Tuy nhiên bao nhiêu năm qua, dự trù này vẫn và sẽ không thực hiện được vì mảnh đất mà một tổ chức từ thiện đã mua, nằm ngay trong khu vực vòng đai xanh, sẽ không có hy vọng xây được nhà dưỡng lão.

Tin tức khác...