Sau đám cháy rừng tàn phá, cư dân thành phố Fort McMurray sút giảm.

Fort McMurray, Alberta: Một đám cháy rừng lớn diễn ra vào mùa hè năm 2016 và đã thiêu hủy một phần lớn thành phố Fort McMurray, tỉnh bang Alberta.
Sau đám cháy, một phần lớn cư dân đã quay về xây dựng lại nhà cửa.
Tuy nhiên số người trở về cũng không hoàn toàn: theo những thống kê thì dân số ở thành phố Fort McMurray trong năm 2018 đã giảm 11 phần trăm so với dân số ở thành phố này trong năm 2015.
Dân số của thành phố trong năm 2018 là 111,687 người.
Ngoài những nguy hiểm về cháy rừng khiến số người muốn lập nghiệp ở thành phố này sút giảm, còn có thêm lý do về kinh tế.
Nền kỹ nghệ chính của thành phố Fort McMurray, và trong những năm mà nền kỹ nghệ dầu khí còn thịnh vượng, dân cư từ nhiều tỉnh bang khác, nhất là dân cư của những tỉnh bang miền đông Canada, đã chọn thành phố này làm quê hương.
Nền kỹ nghệ dầu khí sút giảm, công ăn việc làm không có nhiều, khiến cho số di dân từng đến thành phố Fort McMurray kiếm việc, nay đã khăn gói trở lại quê cũ.

Tin tức khác...