Chính quyền tỉnh bang Ontario dự trù sẽ cấm không cho một chuyên gia địa ốc, đại diện cho kẻ bán lẫn người mua.

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 28 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Ontario dự trù sẽ cấm không cho một chuyên gia địa ốc, vừa là đại diện kẻ bán lẫn người mua.

Theo giới chức chính quyền thì một người không thể đại diện cho cả hai ý muốn khác biệt nhau: người mua thì muốn mua nhà rẻ, được các tiện nghi khác như những bàn ghế để lại, trong khi kẻ bán thì muốn bán nhà giá cao..

Ông Tim Hudak,chủ tịch hiệp hội những nhà địa ốc tỉnh bang Ontario đã ủng hộ những thay đổi luật lệ từ chính quyền tỉnh bang, mà theo ông chủ tịch thế giới địa ốc đã có những thay đổi nhanh chóng trong vòng 15 năm qua.

Hiện nay việc dùng một chuyên gia địa ốc cho kẻ bán và người mua, còn gọi là “double ending” vẫn  hợp pháp, nếu có sự đồng ý của cả người mua lẫn kẻ bán, và cần sự thỏa thuận viết trên giấy tờ.

 

More Stories...