Chính quyền tỉnh bang Ontario đầu tư 30 triệu dollars cho mục tiêu được công ty Amazon chọn là nơi thiết lập trụ sở thứ nhì.

Toronto: Trong tháng 9 năm nay 2017, công ty  bán hàng hóa trên mạng Amazon đã loan báo là công ty này muốn thiết lập thêm một trụ sở chính thứ nhì, sau trụ sở ở thành  phố Seattle, tiểu bang Washington.

Địa điểm được tuyển chọn là một thành phố ở Bắc Mỹ gồm cả Canada, có đông dân, có những nguồn nhân lực cao kỹ  cũng như có những trường đại học, những trung tâm khảo cứu, và đặc biệt là phải có đủ chỗ cho công ty này thiết lập trụ sở cho 50 ngàn nhân viên.

Nhiều thành phố ở Canada như Vancouver, Ottawa và Toronto cũng  là những nơi  muốn có trụ sở thứ nhì của công ty Amazon.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 18 tháng 10, chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ bỏ ra 30 triệu dollars  cho các trường đại học để có thể  gia tăng số sinh viên tốt nghiệp ngành “trí tuệ nhân tạo” ( artificial intelligence).

Việc gia tăng này là một nỗ lực nhằm lôi kéo công ty Amazon đến tỉnh bang Ontario  và đồng thời hỗ trợ cho nền kỹ nghệ cao kỹ đang phát triển ở tỉnh bang này.

Mục tiêu của chính quyền tỉnh bang là có ít nhất 1 ngàn sinh viên tốt nghiệp cao học ngành trí tuệ nhân tạo ở tỉnh bang Ontario trong vòng 5 năm sắp đến.

Các học sinh mới tốt nghiệp trung học, nếu muốn có nghề vững chắc, lợi tức cao thì hãy nhắm vào ngành trí tuệ nhân tạo đang được chính quyền tỉnh bang Ontario hỗ trợ.

.

Tin tức khác...