Chính quyền tỉnh bang British Columbia hủy bỏ việc thâu tiền qua cầu.

Vancouver: Theo những tin tức vừa loan báo hôm chúa nhật ngày 27 tháng 8, chính quyền đảng NDP ở tỉnh bang B.C. sẽ  không thâu tiền lệ phí qua các cầu  Port Mann và Golden Ears bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm nay. Việc hủy bỏ tiền thuế qua cầu sẽ làm thiệt hại cho ngân quỹ tỉnh bang một số tiền là 132 triệu dollars trong năm nay.

Có nhiều nguồn tin cho là  thay vì thâu tiền qua cầu, chính quyền tỉnh bang sẽ lấy thuế bằng cách đánh một loại thuế lên tất cả những người sử dụng đường xá trong tỉnh bang gọi là “mobility pricing”.

Loại thuế mới có thể  được chính quyền tỉnh bang B.C. thâu thuế vào mùa xuân năm tới 2018.

Mobility pricing bao gồm nhiều thứ thuế đánh lên tiền vé xe công cộng, việc dùng hệ thống xa lộ cũng như các dịch vụ khác có liên quan đến việc di chuyển.

Tin tức khác...