Chính quyền thành phố Vancouver cấm không cho ăn mừng lễ hội cần sa ,trong các công viên.

Vancouver: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ ba ngày 7 tháng 3, hội đồng kiểm soát công viên  thành phố Vancouver đã biểu quyết cấm không cho tổ chức lễ hội cần sa ở các công viên trong thành phố.

Quyết định này  của hội đồng thành phố đã được công bố khi  tổ chức lễ hội Cannabis Day đã nộp đơn xin tổ chức ngày hội  4/20 vào ngày 20 tháng 4 sắp đến tại công viên Sunset Beach.

Theo ông John Coupar, chủ tịch hội đồng kiểm soát công viên thì quyết định cấm không cho tổ chức lễ hội cần sa, không phải là một kiến nghị chống đối những người sử dụng cần sa,  nhưng nếu chấp thuận thì sẽ khuyến khích  người ta hút cần sa ở các công viên, các bãi biển trong thành phố.

Lễ hội 4/20 hay Ngày Cần Sa đã được tổ chức ở  công viên trước  the  Vancouver Art Gallery từ những năm 1995 . Năm ngoái chính quyền thành phố cho rào khu công viên trước phòng triển lãm nghệ thuật. Bí đường nhóm tổ chức  4/20 đã chuyển xuống tổ chức ngay tại Sunset  Beach Park.

Trong lễ hội cần sa năm ngoái có  khoảng 25 ngàn người tham dự: họ hút cần sa thả cửa, xả rác, và hát hò.. trong khi chính quyền thành phố đã phải chi ra  $148,000 tiền chi phí dọn dẹp và chi phí an ninh.

Tin tức khác...