Chính quyền thành phố Bathurst giới hạn số thiếu niên có quyền đi xin kẹo trong ngày Halloween.

Bathurst, New Brunswick: Để ngăn ngừa những nhóm thanh thiếu niên đi phá làng phá xóm, nhân cơ hội ngày Halloween, trong ngày thứ hai 16 tháng 10 vừa qua, hội đồng thành phố Bathurst ở tỉnh bang New Brunswick đã  quyết định là chỉ cho những trẻ em dứoi 16 tuổi được đi xin kẹo trong ngày Halloween, và việc xin kẹo sẽ chấm dứt vào lúc 8 giờ tối.

Cảnh sát cũng cho biết nến họ bắt gặp những thiếu niên trên 16 tuổi đi xin kẹo, hay có những trẻ em đi xin kẹo sau 8 giờ tối trong ngày Halloween, thì những em này sẽ bị phạt.

Các nghị viên thành phố Bathurst cho là những điều luật mới sẽ giúp cho an ninh thành phố  trong ngày Halloween tốt đẹp hơn.

Dự luật được đưa ra trước đó, hội đồng thành phố Bathurst đã  đòi cấm trẻ em trên 14 tuổi đi xin kẹo và phải đi xin  trước 7 giờ tối. Dự luật này đã gặp nhiều phản đối trong quần chúng cho nên các nghị viên thành phố đã sửa lại: tuổi cao nhất được đi xin kẹo là 16 tuổi và giờ giới nghiêm là 8 giờ tối.

More Stories...