Chính quyền nước Anh không dùng dụng cụ của công ty Huawei trong hệ thống viễn thông 5G

London, Anh quốc: Trong hôm thứ ba ngày 14 tháng 7, chính quyền nước Anh đã thay đổi quyết định, không dùng những dụng cụ của công ty viễn thông Huawei trong hệ thống viễn thông 5G của xứ này trong tương lai, vì những lời tố cáo của Hoa Kỳ là dụng cụ của công ty Huawei có thể không an toàn trong lãnh vực an ninh?
Quyết định này của chính quyền nước Anh, buộc công ty British Telecom không được mua thêm dụng cụ cũa công ty Huawei và sẽ phải tháo gỡ những dụng cụ mua từ trước của công ty Huawei này trong vòng 7 năm.
Hệ thống viễn thông 5G là hệ thống viễn thông mới cho tương lai với tốc độ hết sức nhanh và có thể áp dụng cho việc chế tạo những xe không người lái, những người rô bô làm việc trong các cơ xưởng, giúp cho các bác sĩ có thể thực hiện những cuộc giải phẩu mà bệnh nhân ở xa.

Tin tức khác...