Chính quyền Mỹ tiếp tục đóng cửa, hàng ngàn công chức nộp đơn xin thất nghiệp.

Hoa Thịnh Đốn: Ngày thứ sáu 11 tháng giêng là ngày lãnh tiền lương của 800 ngàn công chức liên bang, nhưng vì việc chính quyền Mỹ vẫn còn tạm đóng cửa, nên các công chức không có lương, và nhiều người đã phải xin tiền thất nghiệp.
Theo báo USA Today thì rất nhiều gia đình đã gặp khó khăn tài chánh trong thời gian chính quyền liên bang đóng cửa.
Phần lớn những công chức tỉnh bang đã lãnh tiền lương hai tuần trước, và thứ sáu 11 tháng giêng này là lần trả lương mà họ không nhận được tiền.
Trong ngày thứ sáu, nhiều cuộc biểu tình của công chức liên bang ở các thành phố như Denver, đòi được đi làm và được trả lương.
Nhiều người đã thiết lập những quỹ quyên tiền trên mạng GoFundMe, nhiều người xin đi làm thêm và nhiều người cũng nộp đơn xin tiền thất nghiệp.
Tại các căn cứ của lực lượng hải quân cận duyên Mỹ, có thiết lập những phòng chứa thực phẩm mà các công chức có thể đến lấy miễn phí.
Cũng theo những nguồn tin báo chí, thì nhiều nhà hàng đã không lấy tiền khi biết những khách hàng là những công chức liên bang, không được trả lương.

Tin tức khác...