Chính quyền liên bang sẽ phải nuôi ăn ở và cung cấp bảo hiểm y tế cho những người tỵ nạn chờ qua vòng tuyển chọn.

Gretna, Manitoba: Theo bản tin của đài CBC phổ biến hôm thứ hai ngày 9 tháng 10, thì trong những tháng qua, có đến trên 13 ngàn người tỵ nạn vượt biên giới Mỹ qua Canada xin tỵ nạn.

Vì số người xin tỵ nạn quá đông, cũng theo đài CBC thì phần đông những người này sẽ phải chờ đợi đến 16 tháng, mới biết được là họ có được nhận làm người  tỵ nạn ở Canada hay không?

Cũng theo một bản tin khác thì  tỷ lệ được nhận vào Canada là 50/50: có nghĩa là có thể chính quyền liên bang sẽ thâu nhận khoảng 7 ngàn người?

Trong thời gian từ một năm rữơi đến hai năm chờ đợi, những người xin tỵ nạn sẽ được nuôi ăn ở cũng như được cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí.

Có khoảng 8 ngàn người vượt biên giới tiểu bang New York để xin vào tỵ nạn ở Quebec, và phần lớn số người này là những người Haiti.

Tin tức khác...