Chính quyền liên bang mua lại hệ thống dẫn dầu Trans Mountain.

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 29 tháng 5, ông Bill Morneau, tổng trưởng tài chánh đã loan báo là chính quyền liên bang sẽ bỏ ra 4.5 tỷ dollars mua lại đường ống dẫn dầu Trans Mountain hiện tại, của công ty Kinder Morgan.
Ngoài 4.5 tỷ dollars mua lại đường ống dẫn dầu, chính quyền liên bang sẽ phải bỏ thêm hàng tỷ dollars nữa cho việc bành trướng đường ống dẫn dầu này, để có thể gia tăng số lượng dầu xuất cảng theo như những dự tính.
Chúng ta cũng biết là dự án bành trướng đường ống dẫn dầu Trans Mountain, nhằm mục đích gia tăng số lượng dầu được chuyên chở gấp ba lần, đã được chính quyền các tỉnh bang Alberta, British Columbia và chính quyền liên bang đồng ý vào năm 2016.
Tuy nhiên một cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang B.C. diễn ra trong năm ngoái, với chính quyền mới ở tỉnh bang B.C. của thủ hiến John Hogan và đảng NDP đã không đồng ý với việc bành trướng này.
Vì những bất đồng ý kiến, việc xây cất thêm đường ống dẫn dầu đã bị trì trệ, và công ty Kinder Morgan đe dọa sẽ hủy bỏ việc bành trướng này.
Việc bành trướng hệ thống dẫn dầu Trans Mountain là việc quan trọng hàng đầu cho bà thủ hiến Notley và chính quyền tỉnh bang Alberta, trong việc phát triển lại nền kinh tế của tỉnh bang này.
Chính vì thế việc chính quyền liên bang đứng ra mua lại đường ống dẫn dầu và bỏ tiền ra bành trướng thêm xem ra là một cách giúp duy trì dự án được tiếp tục thực hiện.
Cũng theo ước tính của các nhà chuyên môn thì chi phí tổng cộng mà chính quyền liên bang phải bỏ ra gồm tiền mua lại đường ống dẫn dầu cộng thêm tiền xây cất thêm sẽ lên đến 7.4 tỷ dollars.

Tin tức khác...