Chính quyền liên bang đã thâu được gần 300 triệu dollars thuế, trong cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ.

Ottawa: Cuộc chiến mậu dịch do tổng thống Trump khởi động đã khiến Canada trả đũa bằng cách đánh thuế lên một số hàng hóa nhập cảng từ Mỹ.
Theo những tin tức vừa được công bố thì trong hai tháng vừa qua, sau khi cho áp đặt thuế lên một số hàng hóa nhập cảng từ Mỹ, chính quyền liên bang đã thu thêm gần 300 triệu dollars tiền thuế.
Theo lời phát ngôn viên của bộ tài chánh, thì số tiền thuế thâu thêm được sẽ dùng để giúp những nền kỹ nghệ của Canada đang bị thiệt hại vì những loại thuế mà ông Trump ban hành.
Trong những ngày đầu tuần thứ hai 10 tháng 9, tổng thống Trump đã đe dọa đánh thuế lên những xe cộ sản xuất từ Canada, và nhập cảng vào Mỹ.
Cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Canada dường như sẽ không bao giờ chấm dứt?

Tin tức khác...