Chính quyền liên bang có thể cho hợp thức hóa cần sa sớm hơn dự định

Ottawa: Theo như dự định chính quyền liên bang sẽ cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa ở Canada vào ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Tuy nhiên theo những nguồn tin thông thạo, thì chính quyền liên bang có thể cho  hợp thức hóa việc sử dụng cần sa này sớm hơn dự định, vì sợ trùng vào ngày Quốc Khánh Canada.

Theo các nhân viên cao cấp của chính quyền đảng Tự Do liên bang, thì ngày hợp thức hóa việc sử dụng cần sa sẽ được công bố trước ngày 1 tháng 7.

Theo dân biểu Bill Blair, người đặc trách về việc hợp thức hóa cần sa, đã muốn  mọi người chú tâm vào ngày 1 tháng 7 là ngày quốc khánh, chứ không phải là ngày cần sa.

Chính quyền liên bang hiện đang bàn thảo với chính quyền các tỉnh bang, trong việc xúc tiến nhanh hơn việc hợp thức hóa này.

Kỹ nghệ cần sa là một ngành kỹ nghệ có nhiều lợi nhuận: năm 2014, chính quyền tiểu bang Colorado cho hợp thức hóa việc dùng cần sa và số thương vụ cần sa của tiểu bang này, hàng năm lên đến trên 1 tỷ Mỹ kim. Tiểu bang Colorado  vói dân số còn thua dân số của tỉnh bang Quebec.

Thủ tướng Justin Trudeau đã từng hứa sẽ cho hợp thức hóa việc dùng cần sa, từ những năm trước khi có cuộc bầu cử dân biểu mới đây.

Tin tức khác...