Chính quyền liên bang cho cắt giảm thuế tiểu thương.

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 16 tháng 10, ông  Bill Morneau, tổng trưởng tài chánh liên bang đã công bố việc chính quyền cho cắt giảm thuế cho giới tiểu thương.

Mức thuế của những tiểu thương hiện nay là 10.5 phần trăm, sẽ được cắt giảm xuống còn 10 phần trăm vào tháng giêng năm 2018, và xuống 9 phần trăm vào tháng giêng năm 2019.

Những thay đổi về mức thuế cho tiểu thương đã được chính quyền liên bang công bố, sau khi có những chỉ trích của giới tiểu thương, về những thay đổi thuế khóa trước đó, đã làm thiệt hại cho những người thuộc giới trung lưu.

Nhiều  thủ hiến và những dân biểu đảng Tự Do cũng không đồng ý với những thay đổi về thuế khóa củaaa chính quyền liên bang.

Tuy có những chỉ trích, nhưng ông tổng trưởng tài chánh cho biết chính quyền liên bang vẫn quyết  định không thay đổi những dự thảo nhằm giới hạn  việc chuyển giao lợi tức từ  chủ nhân của cơ sở thương mại cho thân nhân. Việc chuyển lợi tức này gọi là  “income Sprinkling”, khi chủ nhân của cơ sở  chuyển lợi tức cho vợ hay con cái, bằng cách làm giấy tờ mướn những người thân nhân này, với mục đích cắt giảm thuế.

Theo nhiều chủ nhân của các nông trại, thì giới hạn việc cho chủ nhân mướn thân nhân vào làm, sẽ làm khó khăn cho họ trong việc bán nông trại  trong tương lai, vì sẽ có ít người muốn mua.

 

Tin tức khác...