Chính quyền liên bang cho 421 người Haitian tạm dung.

Ottawa: Như những tin tức loan báo thì hiện nay có những cuộc biểu tình bạo động diễn ra ở xứ Haiti, để lên tiếng đòi
Hiện nay ở Canada có 421 người Haiti chờ bị trục xuất về lại Haiti , đã tạm thời được ở lại.
.
Các cuộc biểu tình chống đối đòi tổng thống Jovenel Moise phải từ chức vì có những tố cáo là ông này tham nhũng. Cuộc sống của cư dân xứ này ngày thêm một khó khăn, khi mức lạm phát gia tăng trong khi trị giá của đồng tiền lại sút giảm.
Những người biểu tình đã đốt xe, phá và cướp hàng hóa trong các cửa tiệm.
Hàng loạt những du khách đến từ Canada cũng như thành viên của nhiều tổ chức, đến Haiti làm việc từ thiện, đã được di tản trở lại Canada trong những ngày qua.
Tính đến cuối năm 2018, chính quyền liên bang Canada đã bác bỏ đơn xin tỵ nạn của 1,555 người Haiti, và chấpm thuận cho 557 người được ở lại, và hiện còn 6,811 người Haiti khác đang chờ kết quả của cuộc xét đơn xin tỵ nạn.

Tin tức khác...