Chính quyền Canada không chấp thuận cho công ty Trung quốc mua lại công ty Aecon

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 23 tháng 5, chính quyền liên bang Canada đã không chấp thuận cho công ty Trung quốc CCCC International Holding mua lại công ty xây cất Aecon của Canada với giá 1.5 tỷ dollars, vì lý do an ninh quốc gia.
Phát ngôn viên cho ông Navdep Bains, tổng trưởng của bộ phát triển kinh tế đã xác nhận việc không chấp thuận này.
Công ty Aecon là công ty xây cất đã từng hoàn thành những đại công trình như xây cất CN Tower ở Toronto, Sky Train ở Vancouver, Halifax shipyard cũng như St.Lawrence Seaway..

Tin tức khác...