Chính phủ BC trả lại thêm cho cư dân tiền tín dụng thuế khí hậu

Các gia đình cư dân BC sẽ được tăng cường tín dụng thuế hành động khí hậu. Khoản tăng một lần sẽ được áp dụng cho khoản thanh toán tín dụng thuế trong Tháng 7. Thông qua tín dụng nâng cao, các cá nhân đủ điều kiện sẽ nhận được tới 218 đô la, trẻ em lên tới 64 đô la và một gia đình bốn người sẽ nhận được tới 564 đô la.

Trong một tuyên bố hôm Thứ Năm 2/7, Bộ trưởng tài chính Carole James của tỉnh bang cho biết, bắt đầu từ tuần này, hơn 80% gia đình và cá nhân tại BC sẽ tự động nhận được tín dụng thuế tăng cường. Bà bọ trưởng nói:

“Tín dụng thuế hành động khí hậu tăng cường đặt thêm tiền vào túi của người dân British Columbia cho các chi phí gia đình của họ và để chi tiêu tại các doanh nghiệp địa phương. Đây là một sự thúc đẩy cần thiết khi chúng ta hợp tác để khởi động lại nền kinh tế. Động thái này là một phần của Kế hoạch hành động COVID-19 của tỉnh – bao gồm lợi ích khẩn cấp cho công nhân của BC – nhằm giúp các doanh nghiệp và người dân vượt qua đại dịch.”

Cưdân BC sẽ nhận được tín dụng thuế hành động khí hậu cùng với lợi nhuận GST / HST liên bang của họ.

Những người đủ điều kiện sẽ tự động nhận được trợ cấp nâng cao này nếu họ đã khai thuế lợi tức thu nhập BC năm 2019.

Tin tức khác...