Chiều hướng mới ở Canada: miễn tiền học phí đại học

Moncton, New Brunswick: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ hai ngày 18 tháng 4, chính quyền tỉnh bang New Brunswick, đã theo gương của chính quyền tỉnh bang Ontario: sẽ cho miễn tiền học phí cho các cư dân ở bậc cao đẳng và đại học, cho những gia đình có lợi tức thấp.

Theo ông Erik Queenan, chủ tịch hiệp hội sinh viên Canada thì đã có một chiều hướng mới ở Canada cho việc miễn tiền học phí đại học. Ông Queenan cũng cho biết là các sinh viên đã rấr vui mừng khi biết được tin miễn học phí này.

Việc miễn phí này cũng giúp cho các sinh viên thuộc các gia đình nghèo, có khả năng vươn lên cùng với các sinh viên thuộc những gia đình giàu có.

Hiệp hội sinh viên Canada là đại diện cho khoảng 250 ngàn sinh viên ở các trường đại học Canada.

Vào tháng hai vừa qua, chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho biết là bắt đầu từ năm tới, niên khóa 2017-2018, chính quyền tỉnh bang sẽ trả tiền học phí cho các sinh viên mà lợi tức  của gia đình ít hơn 50 ngàn dollars một năm.

Ngoài ra những sinh viên thuộc gia đình có lợi tức thấp hơn 83 ngàn dollars một năm, sẽ được những học bổng trong thời gian theo học.

Vào ngày thứ năm tuần qua, chính quyền tỉnh bang New Brunswick cũng công bố là các sinh viên thuộc các gia đình có lợi tức ít hơn 60 ngàn dollars một năm, sẽ được học miễn phí ở các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh bang này.

Theo thủ hiến Brian Gallant của tỉnh bang New Brunswick thì với chương trình tài trợ này, sẽ giúp các gia đình có lợi tức thấp và  nhiều gia đình ở bậc trung lưu ở tỉnh bang, không phải lo lắng về tiền học phí cho con vào đại học.

Tin tức khác...