Loại xe đạp Bixi bán đắt như tôm tươi.

Montreal: Hiệu xe đạp Bixi sản xuất ở thành phố Montreal, một thời bán không ai mua, và có thời gian tưởng là sẽ phải khai phá sản. Nhưng nhờ vào những may mắn và thời cơ thuận tiện, bây giờ, loại xe đạp làm không kịp để bán.

Trong hôm thứ hai ngày 18 tháng 4, công ty PBSC Urban Solutions ở thành phố Longueuil, tỉnh bang Quebec đã cho biết công ty này vừa bán thêm được thêm 1 ngàn chiếc xe đạp  Bixi  cho 120 địa điểm cho mướn   xe đạp  ở thành phố Toronto. Như thế số xe đạp Bixi dùng cho chương trình ” xài chung xe đạp” ( bike sharing system) ở thành phố Toronto đã lên đến 2 ngàn chiếc.

Loại xe Bixi đã được dùng cho chương trình xài chung xe đạp ở 15 thành phố trên toàn thế giới.

Vào mùa hè năm nay, xe đạp Bixi sẽ được sử dụng ở Hạ Uy Di.

Theo những ước tính của công ty PBSC Urban Solutions thì vào cuối năm nay, sẽ có khoảng 50 ngàn xe đạp Bixi được dùng trên toàn thế giới.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email