Chỉ số SP 500 của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ gia tăng đến một kỷ lục mới

New York: Trong hôm thứ hai ngày 28 tháng 10, chỉ số SP 500 của thị trường chứng khoán New York đã gia tăng lên đến một kỷ lục mới: gia tăng thêm 16 điểm trong hôm thứ hai và ở mức 3,092 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số SP 500 vượt qua mức 3 ngàn điểm.
Nền kinh tế Hoa Kỳ nói riêng và nền kinh tế Bắc Mỹ gồm cả Canada vẫn phát triển mạnh cho dù có những chao đảo trong lãnh vực chính trị, việc tổng thống Trump có thể bị luận tội, cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung quốc vẫn còn kéo dài.
Tưởng cũng nên nói thêm là sau có cuộc đại suy thoái về kinh tế vào những năm 2008-2009, nền kinh tế Mỹ cũng như thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã tiến triển mạnh mẽ

Tin tức khác...