Chi phí thiết lập con đường mòn phát ánh sáng lên đến 800 ngàn dollars.

Van Gogh Roosegaarde

Waterloo, Ontario: Trong cuộc họp của hội đồng thành phố Waterloo trong hôm thứ hai ngày 27 tháng hai, ủy ban điều hành các công viên trong thành phố (Park Committee) đã đệ trình một dự án thiết lập một con đường mòn phát ánh sáng  trong công viên Waterloo, với chi phí dự trù là 800 ngàn dollars.

Theo bà Anna lee Sangster, giám đốc chương trình thiết lập con đường đi bộ trong công viên, thì việc thiết lập một con đường mòn phát ánh sáng sẽ thu hút thêm du khách, và nếu được thành lập thì đây là con đường mòn phát ánh sáng đầu tiên ở Bắc Mỹ.

Làm thế nào mà xây dựng được một con đường mòn phát ánh sáng?Người ta đặt những viên gạch phát ánh sáng ( glowing stones), và những viên gạch này sẽ phát ra ánh sáng khi bóng đêm về.

Nếu thành công, sẽ còn thêm nhiều con đường mòn trong công viên Waterloo sẽ được lát bằng gạch phát ánh sáng như the History Walk dọc theo hồ Bạc ( Silver Lake).

Con đường mòn phát ánh sáng trong công viên Waterloo sẽ tương tự như con  đường mòn dài 600 mét có tên là  Van Gogh Roosegaarde dành cho người đạp xe đạp  ở gần thành phố Eindhoven, xứ Hòa Lan.

 

Tin tức khác...